Veldwerkers Jac-Louis en Gijsbertha van Rooyen

 

Jac-Louis & Gijsbertha van Rooyen-Schouten zijn onze eerste veldwerkers die samen sinds oktober 2016 werkzaam zijn in Gobabis. Zij hebben twee geadopteerde kinderen: Adam en Zoë. Hun derde kindje, Jeremiah, is een pleegkindje (3 mnd. oud) waarvoor nu (maart 2023) een adoptieprocedure is gestart.  
Over het ontstaan van hun werk in Namibië kunt u hier meer lezen. 

Hun werkzaamheden
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:

+ De dagelijkse zorg voor de kinderen in het Lighthouse;
+ Het uitvoeren van taken voor de Namibische stichting waaronder het mede leiding geven aan het schoolteam;
+ Begeleiding geven aan de mentoren die de zorg hebben over de sponsorkinderen. 
+ Begeleiding geven aan (aanstaande) moeders die via het babyluik voor hun kindje en in de meeste gevallen ook voor hunzelf om hulp hebben gevraagd;
+ Het bezoeken van kinderen en gezinnen in de sloppenwijk;
+ Kinderen bezoeken in het ziekenhuis;
+ Ondersteuning bieden in schrijnende thuissituaties.

Ondersteuning
Jac-Louis en Gijsbertha zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van giften. Om te zorgen voor voldoende ondersteuning is er een fondsenwervingscommissie. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te motiveren om met een vast bedrag per maand hen te ondersteunen in het levensonderhoud. Doet u mee? U kunt dit zelf regelen via uw internetbankieren. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: NL68 RABO 0109 1769 87 o.v.v. ondersteuning veldwerkers Van Rooyen. Kiest u voor een periodieke overboeking dan wordt het bedrag elke maand automatisch overgemaakt.
Zie verder de doneerpagina.

Voor uw ondersteuning willen we u (alvast) hartelijk bedanken!! 

Mogen we u tenslotte nog vragen om voor Gijsbertha & Jac-Louis en hun kinderen te blijven bidden? Ze doen hun werk in afhankelijkheid van de Heere, maar het is soms best moeilijk. Mede namens Jac-Louis & Gijsbertha en de kinderen in Gobabis onze hartelijke dank!