Nieuwe  veldwerkers Pieter en Corina Schouten

Pieter en Corina willen samen met een mede-investeerder een boerderij kopen dichtbij Gobabis. Ze willen daar activiteiten ontplooien die ten doel hebben de gemeenschap van Light for the Children te ondersteunen. Ze willen dit doel bereiken door:

  1. Werkgelegenheid te bieden aan de plaatselijke bevolking, met name aan de jeugd. Oudere sponsorkinderen kunnen na hun schoolloopbaan hier een baan vinden.
  2. Inkomsten te verwerven uit de verkoop van producten, zoals groenten, fruit, kaas en yoghurt.

 

Het project heeft de naam ‘Lech Acharai’ (= Kom, volg Mij) gekregen.

 

Hieronder de flyer waarmee ze hun project presenteren.  

 

Aan genoemde website wordt nog gewerkt.