TFC Familie Matze

Op deze pagina willen we als thuisfrontcommissie van Kees en Linda u op de hoogte houden van onze activiteiten die we organiseren ten behoeve van het levensonderhoud van Kees en Linda. 

U zult hier dus acties aantreffen die we aankondigen. Maar ook een verslag met foto's van acties die we hebben gehouden.

 

Wij zijn Melane de Haan, Jerry Matze, Agaath Visser, Marleen Ariesen en Corstian Leeflang

 

Wij hebben de functies binnen onze TFC als volgt verdeeld:

Melane: Fondsenwerving

Jerry: Voorzitter

Agaath: Fondsenwerving

Marleen: Secretaresse

Corstian: Penningmeester

 

Ons e-mailadres is: tfcfam.matze@lightforthechildren.nl