Financiën

Elk jaar wordt er een financieel jaarverslag gemaakt en op de website geplaatst.

Wij hechten veel waarde aan een transparante boekhouding. Elk half jaar wordt (een gedeelte van) het ontvangen sponsorgeld overgeboekt naar de projectrekening die Gijsbertha  gebruikt voor de aankopen ten behoeve van de sponsorkinderen. Van alle aankopen worden de kassabonnen gescand en opgestuurd naar de penningmeester.  

Voor grotere uitgaven wordt vooraf een offerte gestuurd, wordt vervolgens de betaling gedaan na fiat van het bestuur en krijgen we achteraf facturen en foto's.

Jac-Louis en Gijsbertha ontvangen maandelijks via onze stichting giften van familie en vrienden. De penningmeester maakt maandelijks een vast bedrag naar hen over, inclusief de ontvangen giften.   

Voor de verklaring van de kascommissie over de controle van boekjaar 2021 volg deze link.

Het bestuur staat open voor inhoudelijke vragen. 

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen voor hun werk dat zij voor de stichting verrichten geen vergoeding. Ook gemaakte reiskosten worden niet in rekening gebracht.

 

ANBI
De stichting heeft een ANBI-status en is als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst. De giften van donateurs zijn bij de belastingopgave aftrekbaar.