Doelen voor de periode 2022 - 2024

Ons meerjarenplan (zie rechts) bestaat uit een Namibisch en een Nederlands deel.
Het Namibische deel bevat

 

a. doelen die specifiek gericht zijn op het werk van Jac-Louis en Gijsbertha in Gobabis

b. en doelen die gericht zijn op het Light for the Children-project in zijn geheel.

 

In het Nederlandse deel staan de doelen die betrekking hebben op het werk dat in Nederland gebeurt. 

 

Het meerjarenplan is te downloaden via de link en ook rechtstreeks in te zien.