Zoveel donaties
Graag willen we u melden dat we in het afgelopen jaar heel blij en dankbaar zijn geworden van zoveel donaties. Het betreffen vaste maandelijkse giften, grote en kleine! Het betreffen ook grote giften met een specifieke bestemming of als algemene gift. We bedanken u allemaal voor uw milde financiéle ondersteuning!!!

We bedanken de gevers voor het maandelijkse sponsorgeld voor een tweeling, voor het maandelijkse bedrag voor een mentor, voor een maandelijkse donatie voor voedsel voor de schoolkinderen en voor het levensonderhoud van Jac-Louis en Gijsbertha en voor ds. H. Olwage.  
We bedanken de gevers voor het betalen van de studiekosten van een student (eerste jaar geneeskunde), voor het schoolgeld van een leerling in graad 12, voor het betalen van een opleiding van een van de leerkrachten voor een onderwijsopleiding.
We bedanken de gever voor het betalen van de onderhoudskosten van de auto van Jac-Louis, voor een bedrag voor een tuinenproject, voor giften voor de Groep Vallen en Opstaan, voor de kosten van het plaatsen van advertenties in de plaatselijke Heraut.
We willen deze opsomming nog verder uitbreiden, omdat we denken dat we nog niet compleet zijn!!
Nogmaals alle gevers heel hartelijk bedankt voor de milde financiële ondersteuning!