Tuinenproject

Er zijn twee groentetuinen in ontwikkeling die zowel zorgen voor de eigen voedselvoorziening als ook werkgelegenheid bieden. Eén van de tuinen is bij de school. Hier leren de kinderen hoe ze groenten moeten verbouwen.