Side by Side

Side by Side, een nieuwe naam? Dat niet, maar er zijn wel nieuwe ontwikkelingen bij Light For The Children. De afgelopen tijd (juli t/m oktober 2022) zijn er verschillende bezoeken gebracht aan gezinnen die een kind met een beperking hebben. Dat zorgden ervoor dat er veel werd gebrainstormd over een manier hoe we meer voor deze kinderen zouden kunnen betekenen. We weten dat er veel armoede is, maar als deze kinderen zichzelf niet kunnen redden, dan doet dat pijn. Ouders hebben vaak de kennis niet of geen handvaten hoe ze met bepaalde aandoeningen om moeten gaan. Daarnaast zijn er veel kinderen incontinent, maar er zijn vaak geen luiers. Kortom, we vonden dat we hier iets mee moesten doen. We zijn gaan informeren bij een andere organisatie, Side by Side, te Windhoek, de hoofdstad van Namibië. Een prachtige organisatie met veel kennis en professionaliteit met betrekking tot hulp aan kinderen met een beperking.  We werden geïnspireerd door hen. Nadat er verschillende gesprekken zijn geweest, konden we de afgelopen maand (oktober 2022) eindelijk starten met onze eigen Side by Side. We zijn gestart met een training in Gobabis. Een training die ervoor gezorgd heeft dat de eerste stappen zijn gezet. Er worden nu wekelijks huisbezoeken gedaan om behoeften in kaart te brengen en om hulp te bieden of door te verwijzen. Een mooie en dankbare opdracht!

 

Sponsorprogramma voor deze kinderen

We willen een sponsorprogramma opzetten voor deze kinderen. De maandelijkse ondersteuning die nodig is, willen we per kind samen met u afstemmen. Hebt u belangstelling dan kunt u zich via onderstaande knop opgeven. 

Vanuit Nederland zijn Jarine Hoogendoorn en Jacolien Davelaar direct betrokken. Via onderstaand e-mailadres kunt u rechtstreeks aan hen uw vragen stellen.