Lighthouse

Het Lighthouse is een huis voor kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Jac-Louis en Gijsbertha vangen deze kinderen op in hun eigen woning, die de naam Lighthouse heeft gekregen en begeleiden hen en in sommige gevallen ook hun ouders. Hier krijgen deze (soms) getraumatiseerde kinderen een veilig thuis. De opvang is tijdelijk. Er wordt samen met de plaatselijke maatschappelijk werker gezocht naar een betrouwbaar pleeggezin (bij voorkeur uit de eigen cultuurgroep) waar de kinderen na korter of langer tijd een veilig en stabiel leven kunnen gaan opbouwen. 
Deze pleeggezinnen krijgen van Jac-Louis en Gijsbertha begeleiding. De kinderen blijven zo in beeld. Ook krijgen deze pleegouders voor de extra uitgaven maandelijks een kleine financiële ondersteuning vanuit de stichting.

Het huis is aangekocht voor dit doel door een bevriende relatie en wordt aan de stichting verhuurd. 

Het babyluik

Foto links/boven: Babyluik bij het Lighthouse, van buitenaf; foto rechts/onder: babyluik gezien vanuit de tuin

 

Begin september is het babyluik geplaatst. Met onze dank aan alle gevers en aan God die de harten neigde. 

Gijsbertha schrijft: "Het babyluik is sind begin september in werking. We hebben bij de verschillende klinieken binnen en buiten het dorp Gobabis en bij het ziekenhuis in het dorp de poster opgehangen over het babyluik. We krijgen regelmatig een sms of een telefoonoproep met vragen over hoe het te werk gaat en of de moeders hulp kunnen krijgen. Dit is elke keer weer een gelegenheid om de moeder te begeleiden en het evangelie met de moeder te delen. We hebben huidiglijk contact met 4 moeders die mogelijk hun kindje na de geboorte willen afstaan vanwege hun huidige omstandigheden. Tijdens de begeleiding van één moeder heeft zij toch besloten om haar kindje te houden. Deze moeder wordt nu door een collega van ons begeleid om te verzekeren dat zij en het kindje het goed blijven doen en zodra zij toch hulp bij de zorg voor het kindje nodig heeft, kunnen we op tijd inspringen. 

We zijn dankbaar voor deze nieuwe manier van uitreik naar de mensen met een behoefte aan hulp. Door alle telefonische navraag die we krijgen, hebben we besloten om de middelbare scholen te bezoeken (soms doen we het zelf of we sturen andere gelovige mensen erop af) en daar sessies met de leerlingen te houden over het maken van verantwoordelijke keuzes. Deze sessies zijn eigenlijk maar momenten van het Evangelie delen en dit maken we ook praktisch door te kijken naar hun levensomstandigheden en hoe de leerlingen de juiste Bijbelse besluiten kunnen maken rondom, vriendschap, relaties, zwangerschap, abortus, drugs, alcohol etc, etc. We hebben inmiddels 3 sessies bij 2 verschillende scholen gehad en goede terugvoer van leerlingen gekregen. Wij zijn dankbaar dat we op die manier ook een verschil kunnen maken."

Wat er aan vooraf ging

Plannen voor het aanbrengen van een babyluik 
Sinds 2020 zijn er plannen een babyluik aan te brengen in de muur rondom hun huis. Hier kunnen moeders die niet voor hun kindje kunnen of willen zorgen hun kindje veilig achter laten. Volgens de wet is het toegestaan om je kindje op een veilige plek achter te laten. Zodra een kindje in de dropbox is gelegd, heeft de moeder zes weken de tijd om het terug te vragen. Als dit niet gebeurt, wordt er net zoals bij een ‘normaal’ Lighthousekind een geschikt pleeggezin gezocht en komt ook dit gezin eventueel in aanmerking voor een vergoeding vanuit de stichting.
Er werd via de website, nieuwsbrieven, Facebook en Instagram bekendheid gegeven aan dit project met als gevolg dat er voldoende donaties vanuit Nederland als ook vanuit Namibië binnen kwamen. Als alles volgens de plannen verloopt, zal er omstreeks augustus/september 2021 begonnen worden met het plaatsen van het babyluik. De totale kosten bedragen € 1050,00. 

Lighthouse-ervaringen

Een paar stukjes 'geknipt' uit een van hun nieuwsbrieven...