13 oktober 2022 - Een wonderlijke gebedsverhoring
Na vele oproepen om versterking voor Jac-Louis en Gijsbertha heeft in de afgelopen weken een jong echtpaar zich aangemeld. Ze willen zich op korte termijn voor onbepaalde tijd vestigen in Gobabis als vrijwilligers voor Light for the Children. Het zijn Kees en Linda Matze met hun vijf kinderen. In onderstaand  stukje stellen zich voor. 

Mogen wij u vragen om uw gebed voor Kees en Linda? 
Dat de Heere hun weg verder zal leiden en voorspoedig maken.

 

In onderstaand stukje stellen Kees en Linda zich voor

Beste lezer,

Wij zijn Kees en Linda Matze uit Wilnis. God heeft ons 5 kinderen geschonken: Sarah (11), Leah (10), Joas (7), Rhodé (3) en Judah (5 mnd.) Op dit moment van schrijven (oktober 2022) bevinden we ons in alle voorbereidingen voor het komende vertrek naar Namibië. We hebben al een langere tijd een verlangen in ons hart om te mogen dienen op een andere plek in Gods Koninkrijk. In die periode zijn we steeds biddend de zoektocht van mogelijke vacatures binnen de zending aangegaan. Daarbij zijn we in gesprek geweest met verschillende mensen en organisaties, totdat de oproep vanuit Gobabis tot ons kwam. God heeft dat op een wonderlijke wijze geleid en onze verlangens zo gestuurd dat we voor deze roeping tot volledige overgave mochten komen. De Heere heeft ons vanuit Zijn Woord zoveel bevestigd, dat we niet anders meer konden en wilden dan Hem gehoorzaam zijn.

Linda hoopt met haar ervaring als kraam/obstetrie verpleegkundige Gijsbertha te ondersteunen in de zorg voor kwetsbare vrouwen en kinderen. En haar verder te dienen, samen met onze kinderen, in wat onze handen vinden om te doen. Kees hoopt met zijn ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, ondersteuning te geven aan de preschool. We hopen, als God het geeft, aan het begin van het nieuwe jaar in het vliegtuig te stappen. Tot die tijd moet er nog veel worden geregeld.

We willen vragen aan jullie voor ons te bidden, maar ook te danken voor zovele zegeningen die we al mochten ontvangen in de voorbereidende stappen. We zien ernaar uit om daar te gaan dienen en mensen te mogen vertellen over de liefde, redding en hoop die er is te vinden in Christus Jezus, wetend dat God overal Zijn gemeente bouwt. En wat zou het mooi zijn elkaar tot zegen te mogen zijn!

Hartelijke groet van ons allen