Baby Luciana

15 juli 2022 - Opname nieuw kindje
Vandaag is er weer een kindje naar het Lighthouse gebracht. Het is heftig. Gijsbertha schrijft aan haar familie:

'Bidden jullie mee voor dit meisje Luciana? We hebben een afschuwelijke paar uur met haar gehad, doordat ze ernstig ondervoed is. Een maatschappelijk werker heeft het kindje vanmiddag bij ons gebracht, maar we durfden de nacht niet aan met haar. Ze is nu opgenomen in het staatsziekenhuis. Ze is 4.5 maand en weegt 3.8kg.'

18 juli 2022 
Vandaag mocht het kindje al naar 'huis'. Het gaat goed met haar. 

Gelukkig is er een heel geschikt gezin gevonden voor dit kindje.

30 augustus 2022 - Lighthousebaby weer vertrokken


De tweeling Sarah en Esther

29 april - het gaat gelukkig goed met de tweeling

Inmiddels woont de tweeling al weer een aantal weken bij hun twee tantes en overgrootoma en dat gaat gelukkig goed. We bezoeken de meisjes elke week en dat is fijn❣️ Helaas kan de familie financieel nog geen zorg dragen voor de melk en de pampers. Vandaag wilde Zoë graag haar twee knuffels aan de meisjes geven 🥰

Oproep
De kosten die de verzorging van deze meisjes met zich meebrengt (pampers, babyvoeding en kleertjes) is voor de tante die de verzorging op zich heeft genomen niet te betalen. We zoeken daarom sponsors die deze kosten hun rekening willen nemen. Het gaat om een bedrag van € 121,00 per maand. Dit bedrag zal over een aantal maanden lager worden, omdat ze dan behalve flesvoeding ook vast voedsel zullen krijgen. Als u dit kunt en wilt doen, kunt u zich via ons contactformulier hiervoor aanmelden. Ook kunt u eenmalig een gift geven via onderstaande button.

Meer achtergrondinformatie
Toen Jac-Louis en Gijsberha de tweeling op 5 februari ophaalden in het ziekenhuis waren ze twee en een halve maand oud. Ze waren in het ziekenhuis opgenomen vanwege sterke ondervoeding. Ze wogen 2,5 resp. 2,8 kg. Helaas had hun moeder hen min of meer aan hun lot overgelaten vanwege drankmisbruik. Door familie of buren waren ze naar het ziekenhuis gebracht.

Een intensieve tijd ligt nu achter Jac-Louis en Gijsbertha. Veel nachtrust moesten ze ontberen om de tweeling te voeden. In de begintijd was het zo intensief dat ze hulp inriepen van vrouwen die de nachtdienst van hen overnamen, zodat ze toch voldoende konden slapen. 

Gelukkig ging het goed met de tweeling, ze waren gezond, groeiden goed en ontwikkelden zich mooi. Zo kon er ook volop worden genoten van deze kinderen. Zie hier hoe Gijsbertha dit in een blog beschrijft.

Intussen onderzochten Jac-Louis en Gijsbertha of er een mogelijkheid was dat ze terug konden naar hun moeder of familie. Dit leek eerst niet het geval. Ze hebben deze moeilijkheid toen in de hand van de Heere gelegd en Hij zorgde. Na diverse contactmomenten met een tante van de tweeling werd deze vrouw zo tot deze kinderen aangetrokken dat ze heel graag voor hen wilde gaan zorgen. Ook de moeder die op hetzelfde erf woont, toont zich van een betere kant: Het lijkt erop dat ze haar alcoholmisbruik is gaan inzien als zonde. Ze wil nu ook weer graag voor haar kindertjes gaan zorgen. Dit mag ook, maar de tante heeft de verantwoordelijkheid voor de kinderen op zich genomen.

Bij dit hele proces is ook de pleegzorg betrokken en heeft officiële goedkeuring gegeven dat deze kinderen nu hier hun nieuwe thuis vinden.

Op de laatste dag (7 april) van hun verblijf in het Lighthouse heeft Gijsbertha ze weer gewogen. Hun gewicht was 5 resp. 5,6 kg.

 

Hier volgen korte berichten en foto's over de tweeling van eerdere datum

 

5 februari 2022
"Nachtdienst. We hebben vanavond deze tweeling opgehaald in het ziekenhuis. Twee meisjes, zonder naam, etc."

Inmiddels heeft Jac-Louis ze een naam gegeven:
Esther en Sarah

1 maart

Zoë met Esther en Adam met Sarah

8 maart
Gijsbertha schrijft in haar blog:
... "Het blijft voor ons een gebedszaak én tegelijk danken wij de Heere voor Zijn bescherming over deze twee mensjes én de geschenken die zij ons elke dag geven❣"

 

7 april 2022
Vandaag is de tweeling weer terug gebracht naar hun eigen familie. Een tante gaat voor hen zorgen en de moeder zal daarbij helpen.

7 april - nog even met Sarah en Esther op de foto

Gijsbertha schrijft: 'Het gaat nu goed met haar, maar ze is natuurlijk enorm achter in haar ontwikkeling. Ze heeft een lijfje van een pasgeboren baby, maar ze 'praat' en kijkt zoals een baby van 5 maanden dat doet. De maatschappelijk werker is nog bezig om te kijken naar haar familiesituatie en tot die tijd zorgen wij voor haar.'