De scholen weer begonnen

17 januari 2022
Gijsbertha schrijft: Het jaar is al weer in volle gang en alle sponsorkinderen hebben inmiddels weer een plekje op school gekregen.

De eerste paar weken van het jaar zijn elke keer zo enorm druk en toch vergeet ik elk jaar weer hoe druk het eigenlijk is. Misschien is het maar goed ook want anders zouden we nog meer tegen die eerste paar weken opzien.

6 van onze sponsorkinderen zijn gestopt met school, omdat ze het jaar niet hebben gehaald en ze te oud zijn voor de graad waarin ze zitten. Sommige scholen laten te oude kinderen niet meer toe. We zijn nu bezig om te kijken of we voor deze kinderen een plekje binnen een soort praktijkschool kunnen krijgen. Hopelijk kunnen ze dan op die manier toch nog verder werken aan hun toekomst.

Het is zo fijn om te zien dat we een steeds betere verhouding met de kinderen krijgen en dat geeft hoop voor de toekomst. Op die manier kunnen we hen ook beter begeleiden.

De huiswerkklas is vandaag ook begonnen en die zat al weer aardig vol. De kinderen zijn echt gemotiveerd om te werken, fijn om te zien.

We hopen dit jaar op een vol jaar voor de kinderen, want veel kinderen hebben niet goed gepresteerd in het afgelopen jaar, mede doordat er een paar keer een onderbreking was door een lockdown.

We zien uit naar een productief en voorspoedig jaar samen met onze sponsorkinderen.