Ontstaan Light for the Children Namibië
Er zijn altijd wees- en kwetsbare kinderen geweest in Namibië, maar na de onafhankelijkheid in 1990 worden ze zichtbaarder. De toenemende verstedelijking zorgt voor een grote groei van krottenwijken waar talloze kinderen aan hun lot worden overgelaten.
In 1998 geven drie jonge mannen,  gastarbeiders uit een ver weg gelegen streek in Namibië, hun leven aan Jezus. Ze gaan zich realiseren hoe groot de behoeften van de kinderen in hun midden zijn die opgroeien te midden van armoede, geweld, drank- en drugsmisbruik.
In tegenstelling tot de donkere omstandigheden noemen ze hun initiatief ‘Licht voor de kinderen’ – Light for the children. Al snel voegen zich andere mensen zich bij hen, waaronder ook een plaatselijke predikant in Gobabis, dominee H. Olwage. Hij is al sinds de jaren tachtig bezig met minder gestructureerde vormen van kinderopvang. Nu wordt de hulpverlening gebundeld en ontstaat Light for the Children Foundation, geregistreerd bij het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken als welzijnsorganisatie 427.

Visie
De kinderen leren hun leven in te richten naar Gods geboden volgens hun door God gegeven potentieel.

Missie
Een oase creëren in de woestijn door het geven van vorming, onderwijs en voeding aan verwaarloosde kinderen.

Projecten

  • Dagopvang
  • Een kleuterschool
  • Een preschool
  • Een speeltuin
  • Een moestuin
  • Dagelijkse voeding voor meer dan 300 kinderen en volwassenen
  • Huiswerkklassen voor 100 kinderen die naar een reguliere school gaan
  • 'Kom-terug-kinderen project' voor niet-schoolgaande oudere kinderen
  • Sympathy Caregivers - een vereniging voor thuiszorg. De vrijwilligers komen uit de gemeenschap zelf, worden opgeleid en leren hun eigen mensen meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun kinderen.
  • Vakantieprogramma's: Speciale programma's die 2 tot 3 keer per jaar worden uitgevoerd, zodat kinderen kunnen blijven leren en spelen in een veilige omgeving. Deze programma's hebben meestal een duur van 3-5 dagen.

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Light for the Children Namibia