Elk jaar wordt er een financieel jaarverslag gemaakt en op de website geplaatst.

Wij hechten veel waarde aan een transparante boekhouding. Elk half jaar wordt (een gedeelte van) het ontvangen sponsorgeld overgeboekt naar de projectrekening die Gijsbertha  gebruikt voor de aankopen ten behoeve van de sponsorkinderen. Van alle aankopen worden de kassabonnen gescand en opgestuurd naar de penningmeester.  

Jac-Louis en Gijsbertha ontvangen maandelijks via onze stichting giften van familie en vrienden. Het bestuur legt hier, voor zover mogelijk, een bedrag op toe.  

Het bestuur staat open voor inhoudelijke vragen rondom de financiën.

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen voor hun werk dat zij voor de stichting verrichten geen vergoeding. Ook gemaakte reiskosten worden niet in rekening gebracht.

ANBI
Wij hebben een ANBI-status en zijn als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst. De giften van donateurs zijn dus bij de belastingopgave aftrekbaar.