Doelen voor de periode 2019 - 2021
Het continueren van de huidige activiteiten:

  • huidige sponsorprogramma in stand houden
  • financiële ondersteuning in het levensonderhoud van Jac-Louis en Gijsbertha
  • financieel bijdragen aan het werk van LftCF en mogelijkheden bieden om rechtstreeks dit project financieel te steunen
  • nieuwsvoorziening aan onze sponsoren en donateurs via website en nieuwsbrieven
  • het aantal adoptiekinderen dat door sponsoren financieel wordt ondersteund uitbreiden
  • de communicatie tussen sponsorkinderen en hun sponsoren stimuleren en waar nodig stroomlijnen
  • nieuwe mogelijkheden vinden voor meer financiële ondersteuning van Jac-Louis en Gijsbertha