Bestuur

Het bestuur bestaat uit zes personen. Te weten een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie leden met algemene taken, waaronder ook de taak van het aansturen van de fondsenwervingscommissie en de taak projectleider van Queen Sofia.
Zij stellen zich kort aan u voor.

Voorzitter dhr. G. (Gijsbert) Schouten (1960)

"Gijsbertha van Rooyen-Schouten, mijn dochter, was de inspirator van dit alles. Zij zorgde ervoor dat er contact ontstond tussen Gobabis en haar ouderlijk huis. Zij zorgde ervoor dat er thuis meer dan warme belangstelling groeide voor de behoeftige mensen daar, maar vooral voor de kinderen in de sloppenwijk van het verre dorp Gobabis. En zo is er uiteindelijk een stichting gekomen die de hulpverlening daar ter plaatse ondersteunt. Als vader is het vanzelfsprekend dat je deelneemt aan het werk dat hieruit voortvloeit."

Secretaresse mevr. M.C. (Maartje) Burger (1994)

"Ik ben Maartje Burger, geboren en getogen in Veenendaal. In het dagelijks leven werkzaam als begeleider voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ik ken Gijsbertha en Jac-Louis al geruime tijd en daardoor ben ik betrokken geraakt bij het mooie werk wat zij verrichten in Namibië, Gobabis. Vanuit Nederland hoop ik ook iets bij te dragen aan de Stichting die het werk in Namibie ondersteunt. Het brengen van Licht en Liefde in deze donkere wereld is toch het beste doel om je voor in te zetten?!"

Penningmeester dhr. M.H. (Martijn) van Beek (1979)

"Ik ben Martijn van Beek, 39 jaren jong en woonachtig in Renswoude. Ik ben sinds 5 jaar getrouwd met Tineke en we hebben al 2 mooie dochters mogen ontvangen, Ruth en Esther. Tevens heb ik ook nog de zorg over Anton (18 jaar), Linda (16 jaar) en Roos (13 jaar), dus al met al een heel gezin in korte tijd. Ik ben administrateur bij De Heus Voeders, waar ik al bijna 20 jaar werkzaam ben. Ondertussen heb ik al de nodige mooie reizen gemaakt o.a. naar Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika en Canada. Tevens heb ik het nodige vrijwilligerswerk gedaan bij Ambassadors Football Holland, waardoor ik ook wat voetbalkampen heb mogen doen in Mongolië en Guinea Bissau. Hier is mijn passie voor het evangelie in combinatie met hulpbehoevende kinderen uit ontstaan. Hoe ik in aanraking ben gekomen met Light for the children is op zich wel een bijzonder verhaal. Op een dag stonden Jac-Louis en Gijsbertha voor onze huisdeur, omdat hij op zoek was naar de verantwoordelijke van Ambassadors Football Holland en hij had op de site gelezen dat hij uit Renswoude kwam. Een ander opmerkelijk ding hierin is dat mijn vrouw Tineke en Gijsbertha geen onbekenden voor elkaar waren. Zo ontstond dus het contact met als gevolg het verhaal over het mooie werk wat zij mogen doen voor Light for the children. En nu ben ik dus de penningmeester, hoe gek kan het lopen." 

Algemeen lid, met specifieke taak aansturing van de fondsenwervingscommissie, mevr. J. (Coby) van Ginkel (1959)

"Ik ben getrouwd met Wim. Wij hebben 2 zoons en 2 dochters en 6 kleinkinderen. Gijsbertha ken ik al vanaf haar 14de toen ze als poetsmeisje bij ons op de camping en in de Bed&Breakfast kwam werken. Later werkte ze ook op de zorgboerderij bij ons. Zo hebben we elkaar steeds gevolgd in verschillende fases van het leven. Na zelf 3 keer in Kenia geweest te zijn voor een reis met een missie ben ik ook besmet met het ‘Afrika virus’. Vooral de kinderen met hun prachtige donkere ogen hebben mijn ‘hart gestolen‘. Als bestuurslid wil ik mij inzetten om de stichting meer bekendheid te geven en zo hopelijk meer geld in te zamelen voor onze broeders en zusters in Namibië."

Algemeen lid mevr. P. (Philippine) van Kleeff (1971)

"Samen met mijn man ben ik gezinshuisouder in De Glind. Dat betekent dat er naast onze eigen kinderen nog 4 (en soms 5) kinderen vanuit Jeugdzorg bij ons wonen. Gijsbertha is een tijd onze oppas geweest. We hebben contact gehouden toen ze de eerste keer naar Namibië ging en het contact is gebleven. Inmiddels hebben 2 van onze 3 zonen ook een tijdje in Namibië doorgebracht. In de zomer van 2016 hebben Gijsbertha en Jac-Louis in De Glind als logeeropvang gewerkt en toen hebben we ook Jac-Louis wat beter leren kennen. Wij vinden dat ze prachtig werk doen. Kinderen/jongeren op weg helpen naar een betere toekomst is iets waar zij en wij voor willen gaan in ons werk en leven."

Algemeen lid en projectleider van Queen Sofia, mevr. K. (Karlijn) Dijkstra (1991)

"Mijn naam is Karlijn Dijkstra. In het jaar 2016 ben ik lid geworden van het bestuur van de stichting ‘Light for the Children’. Samen met mijn man Wolter Dijkstra woon ik in Zwolle. Doordeweeks ben ik een leerkracht in het basisonderwijs te Dronten.
Mijn passie is het uitdelen van Gods liefde aan kinderen die dit zo hard nodig hebben. In de zomer van 2016 ben ik samen met mijn man Wolter Dijkstra naar Namibië geweest.
Wij zijn in deze reis twee weken lang betrokken geweest bij het project Queen Sofia.Deze reis heeft een onvergetelijke indruk op ons gemaakt.
Door mij aan te sluiten bij de stichting Light for the children NL hoop ik vanuit Nederland nog wat te kunnen betekenen voor de mensen bij het project Queen Sophia."