Nieuwsbrief december 2021

Beste lezer,
In deze laatste week voor Kerst 2021 willen wij u weer graag op de hoogte brengen van ons laatste nieuws. Het betreft de periode vanaf juni t/m half december. Omdat wij maar twee keer per jaar een nieuwsbrief schrijven, is er veel nieuws te melden. Dit maakt de nieuwsbrieven lang en daardoor niet altijd even prettig leesbaar. In deze nieuwsbrief vertellen we u hoe we dit gaan veranderen en merkt u de eerste verandering al. Deze nieuwsbrief is helaas nog lang; daarvoor onze excuses.
We geven een korte terugblik op de verlofperiode en melden we u andere wetenswaardigheden. Gijsbertha komt ook nog aan het woord, het is een oproep! Hopelijk wordt haar stukje door iedereen gelezen en gedeeld.

Veranderingen nieuwsbrieven
1. Het bestuur wil met ingang van volgend jaar het aantal nieuwsbrieven op vier per jaar brengen. Verdeeld over het jaar komen ze in maart, juni, september en december. Het nieuws is dan van meer recente datum.  
2. We willen vanaf nu zoveel mogelijk lange artikelen vermijden. Deze kunt u lezen op de website. In de nieuwsbrief wordt dan een kort gedeelte geplaatst. Via een link kunt u dan op de website het vervolg lezen.

Korte terugblik
In een half jaar is er weer veel gebeurd. Dat geldt natuurlijk voor ieder van ons en dus ook voor Jac-Louis en Gijsbertha, voor de kinderen in Gobabis, als ook voor ons als bestuur.  
De verlofperiode van Jac-Louis en Gijsbertha is wel een hoogtepunt dat we graag in herinnering roepen. Wat was dit een mooie tijd. Wat hebben ze heerlijk genoten in hun prachtige huis met zo'n geweldig grote tuin. Wat hebben wij met z'n allen genoten van de actiedag op zaterdag 3 juli waar velen van u aanwezig waren om te komen 'happen en trappen' en waar iedereen in de gelegenheid was om de 'Namibiërs' in levenden lijve te ontmoeten.

Weer terug in Namibië
Op zaterdag 10 juli landden ze weer in Windhoek. Een nieuwe periode ligt weer voor hen. De start is moeilijk. Zowel Jac-Louis als Gijsbertha ervaren een gevoel van rouw en pijn door het afsluiten van een speciale tijd met familie en vrienden. Eind september schrijft Gijsbertha over deze gevoelens in een brief aan een bestuurslid. De brief kunt u hier lezen.

Het babyluik is geplaatst
Begin september is het babyluik geplaatst. In de nieuwsbrief van december vorig jaar stond de oproep om geld te doneren en inmiddels kon het plan verwezenlijkt worden. Met alle dank aan alle gevers en aan God die de harten daartoe neigde. Gijsbertha schrijft een mooi stukje over haar eerste ervaringen. Als u dit wilt lezen, klik dan hier. 

Nieuws over de sponsorkinderen

Foto: Huiswerkklas met sponsorkinderen

Gijsbertha schrijft: "Inmiddels is de vakantie al begonnen en zijn er al heel wat kinderen vertrokken naar de boerderij van familie. Zij zullen de vakantie daar doorbrengen. De boerderij is in de meeste gevallen een veilige optie, ver weg van de straat en allerlei kwaad. Ook blijven er een heel aantal kinderen in het dorp bij hun familie gedurende de vakantie. Een groepje van ongeveer 10 kinderen komt ons regelmatig bij ons huis opzoeken. Dan spelen ze samen met onze twee kinderen Adam en Zoë, eten met ons mee en dan gaan ze weer naar huis. Dit is voor die kinderen een welkome afwisseling. Voor ons wat extra werk bij ons huis, maar we doen het graag; een dagje onschuldig spelen is voor elk kind gezond. Rond 12 januari hopen de scholen weer te beginnen. Vóór die tijd hopen wij alle rapporten te ontvangen, zodat wij deze kunnen delen met de sponsors.
We zien uit naar het volgende schooljaar waarin we samen met de mentors de kinderen weer kunnen gaan begeleiden. We zijn erg dankbaar met de huiswerkklassen. Het is een fantastisch initiatief en we horen positieve reacties van de kinderen, zij zijn dankbaar voor een rustige plek om te studeren en de warme maaltijd die ze daar krijgen. We willen alle sponsors van harte bedanken voor hun bijdrage in het afgelopen jaar!"

Nieuws over de Groep van Hoop

Hier ziet u de vijf kinderen van De groep van Hoop die het afgelopen jaar begeleid zijn door Jac-Louis en twee mentors. Het zijn kinderen in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar die zelfstandig op straat leven en alleen nog 'thuis' komen om te slapen en niets anders kunnen om te overleven dan crimineel gedrag te vertonen. Het plan was om deze straatkinderen uit hun slechte leefpatroon te krijgen. Er zou eerst vooral gewerkt worden aan het terug krijgen van vertrouwen in volwassenen. Daarnaast zou gekeken worden naar de unieke behoeften en talenten van elk kind. Zo kon er een plan gemaakt worden voor de toekomst; en kon worden bepaald of naar school toe gaan nog een mogelijkheid is of dat er gezocht moest worden naar een werk-/leerplek.

Helaas is het niet gegaan zoals ze gehoopt hadden. Lees hier Gijsbertha's verslag over het trieste verloop. Gelukkig eindigt het toch weer hoopvol!

ACTIVITEITEN IN NEDERLAND

Fondsenwervingscommissie
- We noemen in de eerste plaats de organisatie van de actiedag waarop de hap- en trapfietstocht werd georganiseerd. Wat een werk is er gedaan! En wat een prachtige dag heeft dat opgeleverd.
- De bakmixenactie in het najaar heeft een mooi resultaat opgeleverd: 90 bestellingen, 410 bakmixen, € 504,89 de opbrengst. Alle bestellers onze hartelijke dank; alsmede onze dank aan de mensen die een gift gaven.
- Volgend voorjaar D.V. staan er weer nieuwe acties op stapel. Data volgen in de volgende nieuwsbrief.  
- Ten slotte: Allen die hun steentje hebben bijgedragen aan bovengenoemde acties onze hartelijke dank!

Zoveel donaties
Graag willen we u melden dat we in het afgelopen jaar heel blij en dankbaar zijn geworden van zoveel donaties. Het betreffen vaste maandelijkse giften, grote en kleine! Het betreffen ook grote giften met een specifieke bestemming of als algemene gift. We bedanken alle gevers voor deze milde, financiële ondersteuning!!!
Via deze link kunt u op onze website een verdere specificering lezen van de bestemmingen waarvoor we giften hebben ontvangen. 

Webshop online


Online collecte
Deze maand houden we onze jaarlijkse collecte. Dit jaar is de opbrengst van deze collecte voor het Lighthouse. Normaal doen we dit huis-aan-huis in Renswoude. Dit jaar doen we het weer online net als vorig jaar. We hebben weer flyers laten drukken en deze met onze informatiefolder huis-aan-huis bezorgd.


Tot slot
Heel graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw meeleven en steun in welke vorm dan ook in het afgelopen jaar. Zonder uw hulp zou het werk niet op deze manier kunnen plaatsvinden. Mogen wij weer opnieuw op uw steun rekenen in het nieuwe jaar? Ook in uw gebeden?
Wij wensen u goede en gezegende feestdagen toe en Gods zegen in het jaar dat voor ons ligt!

Met een hartelijke groet,
Het bestuur 

Copyright © 2021 Light for the Children NEDERLAND
All rights reserved.


U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u in onze mailinglijst staat.
Wenst u onze nieuwsbrieven niet meer te ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven

U kunt ons ook e-mailen.
Ons e-mailadres is
info@lightforthechildrennederland.nl