Nieuwsbrief mei 2021

Beste lezer,
Op bovenstaande foto is Elvit de nieuwe Groep van Hoop aan het onderwijzen. Zoals u kunt zien heeft hij alle aandacht.
In deze nieuwsbrief staan we stil bij belangrijke veranderingen in de werkwijze van deze Groep van Hoop en daarmee samenhangend ons sponsorprogramma. Ook zijn we blij dat we u kunnen melden dat Jac-Louis en Gijsbertha voor een verlofperiode van bijna acht weken in Nederland zijn. Na drie jaar hebben ze maandagnacht weer voet op Nederlandse bodem gezet. Voor Zoë was het de eerste keer.
In verband met hun komst naar Nederland willen wij u ook uitnodigen voor een actiedag. 

 

Verdieping voor de Groep van Hoop
Tot vorig jaar was de groepsgrootte tien à vijftien kinderen. De straatkinderen die niet (meer) naar school gingen, kwamen meestal uit zichzelf in de hoop deel te mogen nemen aan dit programma. Deze kinderen werden dan in een jaar klaar gestoomd om alsnog (weer) naar een gewone school te kunnen. Ze werden dan ook sponsorkind. Zo nam het aantal sponsorkinderen jaarlijks fors toe; zo fors dat een goede begeleiding van de kinderen voor Jac-Louis en Gijsbertha bijna niet te doen was. 
Er is nu gekozen voor een totaal nieuwe aanpak. Hoe Jac-Louis en Gijsbertha het nu doen, leest u hier op onze website.

Sponsorprogramma in een nieuw jasje
De plannen om het sponsorprogramma anders te organiseren hebben inmiddels vaste vorm gekregen. Gijsbertha en Jac-Louis staan er niet meer alleen voor om alle kinderen de juiste tijd en aandacht te geven. De begeleiding van de kinderen gaat nu vooral via mentoren. Er zijn 4 mentoren gevonden die de juiste eigenschappen lijken te bezitten om kinderen te kunnen begeleiden. Ze komen zelf ook uit de lokale gemeenschap. Ze variëren in de leefijd van 21 tot 30 jaar.
Elke mentor heeft een paar keer in de week contact met elk kind om te horen hoe het gaat. De mentor wordt zo een vertrouwenspersoon voor hen. Ook het schoolwerk is een belangrijk onderdeel van de gesprekken. Jac-Louis en Gijsbertha hebben nauw contact met de mentoren en via hen horen ze hoe het met de kinderen gaat. Ze krijgen van hen ook de schoolrapporten. Ook zorgen ze ervoor dat 'hun' kinderen na een schoolvakantie weer terug gaan naar school.  
De afspraak met elk sponsorkind is dat zij elke zondagmiddag naar de zaal van de Light for the Children school toe komen. (Dit geldt niet voor de hostelkinderen, omdat zij ook in het weekend in hun hostel zijn.) Daar doen Jac-Louis en Gijsbertha gezamelijke activiteiten met hen. Wanneer er spullen zijn om uit te delen, zoals schoolspullen en winterkleding, ect., gebeurt dat ook. 
Alle mentoren zijn verplicht om elke zondagmiddag deel te nemen aan deze activiteiten. Op deze manier wordt er gebouwd aan de verhouding met elk kind en komen Jac-Louis en Gijsbertha er ook eerder achter hoe het met elk kind gaat en kunnen ze sneller problemen bij de kinderen zien aankomen en hopelijk voorkomen. Ze houden op deze manier ook beter overzicht en is het werk minder intensief.

Sponsor gevonden voor de mentoren
De mentoren krijgen voorlopig een vergoeding voor hun werk van € 30,00 per maand. Dit zijn vaste lasten. Daarom waren we op zoek naar mensen die een mentor zouden willen sponsoren. Met verwondering kunnen we u melden dat we die hebben gevonden. Eén sponsor neemt alle vier de mentoren voor zijn rekening. Heel hartelijk bedankt!

Babybox
Gijsbertha schrijft: "Inmiddels hebben we al heel wat giften binnen gekregen voor de babybox. We zijn hier heel blij mee. Onlangs is er nog een pasgeboren levenloze baby gevonden die waarschijnlijk door de moeder in wanhoop levend was achtergelaten. Met dat soort berichten wensten wij dat de babybox er al was, want dan had deze moeder haar kindje misschien op een legale manier weggegeven.
We hopen dat het hele bedrag (€ 800,00) binnen is, voordat wij terug gaan naar Namibië, zodat we dit project gelijk kunnen oppakken zodra we terug zijn. 
Wij kijken er erg naar uit om op deze manier een verschil te kunnen maken. Wij zijn ook erg dankbaar voor elke bijdrage." Tot zover Gijsbertha.
We zijn heel blij dat we u kunnen melden dat we inmiddels € 600,00 binnen hebben gekregen voor dit mooie project! Onze hartelijke dank; ook aan de gevers uit Namibië.
Meer informatie over dit project vindt u hier.

 

ACTIVITEITEN IN NEDERLAND

Boodschappentas vullen
Zoals u hebt kunnen lezen zijn Jac-Louis en Gijsbertha met hun kinderen Adam en Zoë in Nederland voor een verlofperiode van bijna 8 weken. In verband met hun overkomst willen we u uitnodigen een boodschappentas te vullen. De stichting heeft al mooie donaties gehad voor hun vliegreis; en de huisvesting op een mooi plekje is ook vrijwel kosteloos! Nu zoeken we nog een aantal sponsors voor de boodschappen.

 

 DOET U OOK MEE VIA DEZE DONEERKNOP?


Inmiddels hebben we al  € 222,00  voor dit doel mogen ontvangen. 

ONZE HARTELIJKE DANK HIERVOOR!

 

Nieuwe website
Tot onze grote ergernis was onze website een aantal maanden off-line. Dit werd veroorzaakt door een onterechte actie van het hostingsbedrijf in Namibië waar de website werd gehost. Daarna werd onze domeinnaam opgekocht door een andere partij en inmiddels heeft een Chinees bedrijf bezit gekregen van onze domeinnaam en er een website bij onder gebracht. 
Dit alles heeft tot gevolg gehad dat we een nieuwe domeinnaam hebben moeten kiezen. Ook is er een totaal nieuwe website gemaakt. Gelukkig hebben we als bestuur dit zelf kunnen doen, zodat er geen kosten aan verbonden waren. 
Onze websitenaam is nu: www.lightforthechildrennederland.nl

Nieuw e-mailadres

In verband met het bovenstaande is ons e-mailadres: info@lightforthechildrennederland.nl

Opbrengst biddagcollecte
De  biddagcollecte in de Hervormde Gemeente Renswoude heeft het prachtige bedrag van € 1.796,75 opgebracht. We willen alle gevers hartelijk bedanken.

Opbrengst Lente-actie
De Lente-actie was een succes. Dit keer had onze Fondsenwervingscommissie meer producten in de aanbieding: allerlei soorten bakmixen van de Bakzolder, krentenbroden, rollades/smikkelkippen en eieren in een wekpot. De afname was groot. En de opbrengst fantastisch: € 1.919,97
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn of haar bestelling. Ook kwamen er nog een aantal giften binnen, waarvoor ook onze hartelijke dank!

Opbrengst online collecte in december 2020
De online collecte in december verraste ons. Het was even spannend, omdat dit de eerste keer was dat we niet huis-aan-huis collecteerden. Maar de flyer, de websitepagina en met name de persoonlijke benadering van een aantal ondernemers gaf een prachtig resultaat. € 3.706,00 kon onze penningmeester uiteindelijk bijschrijven. Alle gevers onze hartelijke dank!

Tot slot
Heel graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw meeleven en steun in welke vorm dan ook in het afgelopen jaar. Zonder uw hulp zou het werk niet op deze manier kunnen plaatsvinden. Mogen wij weer op uw steun rekenen? Ook in uw gebeden?
Wij wensen u van harte Gods zegen toe in het verdere van 2021!

Met een hartelijke groet,
Het bestuur 

 

 

Op de foto: Rechtsachter de pleegmoeder van één van onze sponsorkinderen die een groot hart heeft voor de nood van zoveel kinderen. Regelmatig zorgt zij voor eten voor heel veel kinderen.

 
 IK DRAAG VANDAAG OOK MIJN STEENTJE BIJ!

 

Onze hartelijke dank, ook namens Jac-Louis en Gijsbertha
en de kinderen in Gobabis.

 

Copyright © 2021 Light for the Children NEDERLAND
All rights reserved.


U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u in onze mailinglijst staat.
Wenst u onze nieuwsbrieven niet meer te ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven
U kunt ons ook e-mailen.
Ons e-mailadres is info@lightforthechildrennederland.nl