Veldwerkers

 

Jac-Louis & Gijsbertha van Rooyen-Schouten zijn onze veldwerkers. Sinds oktober 2016 wonen zij permanent in Gobabis. Zij hebben twee kinderen: Adam en Zoë.
Over het ontstaan van hun werk in Namibië kunt u hier meer lezen. 

Hun werkzaamheden
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:

+ De dagelijkse zorg voor de kinderen in het Lighthouse.

+ Het bezoeken van kinderen in de sloppenwijk Epako en het ziekenhuis; en ondersteuning bieden in schrijnende thuissituaties.

+ Het verrichten van alle werkzaamheden rondom het sponsorprogramma.

+ Het uitvoeren van taken voor de Namibische stichting.

Ondersteuning
Jac-Louis en Gijsbertha zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van giften. Ze ontvangen een kleine vergoeding voor het werk dat zij doen voor de sponsorkinderen van Light for the Children NL. Om te zorgen voor voldoende ondersteuning is er een fondsenwervingscommissie. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te motiveren om met een vast bedrag per maand hen te ondersteunen in het levensonderhoud. Doet u mee? U kunt dit zelf regelen via uw internetbankieren. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: NL68 RABO 0109 1769 87 o.v.v. ondersteuning veldwerkers. Kiest u voor een periodieke overboeking dan wordt het bedrag elke maand automatisch overgemaakt.
Wilt u liever een eenmalige gift geven, dan kunt u ook gebruik maken van deze doneerknop.

Voor uw ondersteuning willen we u (alvast) hartelijk bedanken!! 

Mogen we u tenslotte nog vragen om voor Gijsbertha & Jac-Louis en hun kinderen te blijven bidden? Ze doen hun werk in afhankelijkheid van de Heere, maar het is soms best moeilijk. Mede namens Jac-Louis & Gijsbertha en de kinderen in Gobabis onze hartelijke dank!