Sponsorprogramma

Voor de schoolgaande kinderen uit de krottenwijk van Gobabis is het wenselijk een schooluniform te dragen. Voor veel kinderen is dit helaas niet mogelijk, omdat ouders hier geen geld voor hebben. Ook schoolspullen kunnen in veel gevallen niet worden betaald. Door gebrek aan deze schoolbasisbehoeften beginnen de kinderen al met een achterstand. 
Dankzij hulp uit Nederland via een sponsorprogramma kunnen de kinderen nu zonder deze achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen. 
De sponsorkinderen (medio 2021 is het aantal 78) worden nu jaarlijks voorzien van schoolspullen, kleding en schoeisel. Bovendien krijgen ze  wekelijks persoonlijke begeleiding. 

Huiswerkklassen
Sinds september 2021 krijgen de sponsorkinderen ook extra begeleiding bij hun huiswerk. In huiswerkklassen werkt ieder kind onder begeleiding aan zijn of haar opdrachten voor school. Ook krijgen deze kinderen tussen de middag de dagelijkse schoolmaatijd. 

Begeleiding 
De begeieiding van de kinderen gaat per 2021 via mentoren. Voorgaande jaren deden Jac-Louis en Gijsbertha het nog alleen.
Elke mentor heeft een paar keer in de week contact met elk kind om te horen hoe het gaat. De mentor wordt zo een vertrouwenspersoon voor hen. Ook het schoolwerk is een belangrijk onderdeel van de gesprekken. Jac-Louis en Gijsbertha hebben nauw contact met de mentoren en via hen horen ze hoe het met de kinderen gaat. Ze krijgen van hen ook de schoolrapporten. Ook zorgen ze ervoor dat 'hun' kinderen na een schoolvakantie weer terug gaan naar school. 
De afspraak met elk sponsorkind is dat zij elke zondagmiddag naar de zaal van de Light for the Children school toe komen. (Dit geldt niet voor de hostelkinderen, omdat zij ook in het weekend in hun hostel zijn.) Daar doen Jac-Louis en Gijsbertha gezamelijke activiteiten met hen. Wanneer er spullen zijn om uit te delen, zoals schoolspullen en winterkleding, ect., gebeurt dat ook. 
Alle mentoren zijn verplicht om elke zondagmiddag deel te nemen aan deze activiteiten. Op deze manier wordt er gebouwd aan de verhouding met elk kind en komen Jac-Louis en Gijsbertha er ook eerder achter hoe het met elk kind gaat en kunnen ze sneller problemen bij de kinderen zien aankomen en hopelijk voorkomen. Ze houden op deze manier ook beter overzicht en is het werk minder intensief.

Werkwijze in Nederland
In januari/februari krijgen alle sponsoren per e-mail het verzoek tot betaling van de jaarlijkse sponsorbijdrage van € 100,- per kind. De betaling kan eventueel plaatsvinden in 12 maandelijkse termijnen van € 8,33. Voor sponsoren die al voor 2018 sponsor waren en geen kind hebben dat in een hostel verblijft, is het mogelijk het oude sponsorgeld (€ 60,-) te blijven betalen. In verband met de toenemende uitgaven voor brandstofkosten voor de bezoeken die gedaan moeten worden buiten Gobabis, heeft het bestuur de sponsorbijdrage voor alle sponsorkinderen moeten verhogen. 
Het sponsorgeld kan overgemaakt worden naar Light for the Children NL  -  Rek. nr. NL68 RABO 0109 1769 87  o.v.v. de naam van uw sponsorkind(eren). Als u eventueeel tussentijds iets extra's wilt overmaken, stellen wij dit uiteraard op prijs. 

Als u overweegt sponsor te worden
Als u overweegt sponsor te worden, kunt u ons via het contactformulier eventueel nog vragen stellen en/of u direct aanmelden.

Communicatie met het sponsorkind
Voor de kinderen is het belangrijk af en toe een berichtje te krijgen van hun sponsor in Nederland. Het is voor hen een grote stimulans goed hun best te doen op school als ze weten dat er mensen zijn in een ver land die het fijn vinden dat ze zich goed gedragen en mooie cijfers halen. Gijsbertha zal u informatie geven over de manier waarop er contact kan komen tussen u en uw sponsorkind. 

Alle sponsors krijgen in januari/februari nieuwe informatie/rapporten over de sponsorkinderen. Het gebeurt op dit tijdstip, omdat in Namibië in januari het nieuwe schooljaar begint. De eindrapporten van het afgelopen schooljaar zijn dan beschikbaar.
De contactgegevens van Gijsbertha en Jac-Louis vindt u hier.