Lighthouse

Het Lighthouse is een huis voor kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Jac-Louis en Gijsbertha vangen deze kinderen op in hun eigen woning, die de naam Lighthouse heeft gekregen en begeleiden hen en in sommige gevallen ook hun ouders. Hier krijgen deze (soms) getraumatiseerde kinderen een veilig thuis. De opvang is tijdelijk. Er wordt samen met de plaatselijke maatschappelijk werker gezocht naar een betrouwbaar pleeggezin (bij voorkeur uit de eigen cultuurgroep) waar de kinderen na korter of langer tijd een veilig en stabiel leven kunnen gaan opbouwen. 
Deze pleeggezinnen krijgen van Jac-Louis en Gijsbertha begeleiding. De kinderen blijven zo in beeld. Ook krijgen deze pleegouders voor de extra uitgaven maandelijks een kleine financiële ondersteuning vanuit de stichting.

Het huis is aangekocht voor dit doel door een bevriende relatie en wordt aan de stichting verhuurd. 

Plannen voor het aanbrengen van een babyluik
Sinds 2020 zijn er plannen een babyluik aan te brengen in de muur rondom hun huis. Hier kunnen moeders die niet voor hun kindje kunnen of willen zorgen hun kindje veilig achter laten. Volgens de wet is het toegestaan om je kindje op een veilige plek achter te laten. Zodra een kindje in de dropbox is gelegd, heeft de moeder zes weken de tijd om het terug te vragen. Als dit niet gebeurt, wordt er net zoals bij een ‘normaal’ Lighthousekind een geschikt pleeggezin gezocht en komt ook dit gezin eventueel in aanmerking voor een vergoeding vanuit de stichting.
Er werd via de website, nieuwsbrieven, Facebook en Instagram bekendheid gegeven aan dit project met als gevolg dat er voldoende donaties vanuit Nederland als ook vanuit Namibië binnen kwamen. Als alles volgens de plannen verloopt, zal er omstreeks augustus/september 2021 begonnen worden met het plaatsen van het babyluik. De totale kosten bedragen € 1050,00. 

Een paar stukjes 'geknipt' uit een van hun nieuwsbrieven...