Groep van Hoop - het ontstaan

In hun wekelijkse rondgang door Epako signaleren Jac-Louis en Gijsbertha welke kinderen niet naar school gaan en hoe hun levensomstandigheden zijn. Op grond van deze bevindingen beslissen zij of deze kinderen in aanmerking komen voor deelname aan het zogenaamde project Groep van Hoop. Dit is een project dat straatkinderen in een jaar voorbereidt op deelname aan het reguliere onderwijs. Vijf dagen krijgen ze les in de bibiotheek. Aan het eind van hun lesdag - van negen tot twaalf uur - krijgen ze fruit en brood; betaald door een Nederlandse sponsor. Wanneer het jaar met goed gevolg is beëindigd, wordt voor deze kinderen een school gezocht  en beginnen ze aan hun schoolloopbaan. Ze krijgen nu ook een sponsor toegewezen.

De juf die deze groep lesgeeft, krijgt een inkomen van de Namibische regering. 

Nieuwe aanpak per 2021

Verdieping voor de Groep van Hoop
Tot vorig jaar was de groepsgrootte tien à vijftien kinderen. De straatkinderen die niet (meer) naar school gingen, kwamen meestal uit zichzelf in de hoop deel te mogen nemen aan dit programma. Deze kinderen werden dan in een jaar klaar gestoomd om alsnog (weer) naar een gewone school te kunnen. Ze werden dan ook sponsorkind. Zo nam het aantal sponsorkinderen jaarlijks fors toe; zo fors dat een goede begeleiding van de kinderen voor Jac-Louis en Gijsbertha bijna niet te doen was. 
Daarom hebben ze gekozen voor meer diepgang en tegelijkertijd een beperking van de groepsgrootte. De keuze van kinderen wordt nu bepaald door de ernst van de situatie waarin het kind verkeert. Kinderen in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar die zelfstandig op straat leven en alleen nog 'thuis' komen om te slapen en niets anders kunnen om te overleven dan crimineel gedrag te vertonen, komen in aanmerking. Het aantal kinderen wordt beperkt tot vijf. Met deze kinderen zal er eerst vooral gewerkt worden aan het terug krijgen van vertrouwen in volwassenen. Daarnaast wordt gekeken naar de unieke behoeften en talenten van de kinderen. Zo kan er een plan gemaakt worden voor de toekomst; en wordt bepaald of naar school toe gaan nog een mogeiijkheid is of dat er gezocht moet worden naar een werk-/leerplek voor de kinderen.