Decembercollecte

Namens de kinderen in Gobabis en Jac-Louis en Gijsbertha onze hartelijke dank!