Jac-Louis en Gijsbertha van Rooyen en hun kinderen

Ja, ik ondersteun het werk van Jac-Louis en Gijsbertha.
Met mijn gift help ik hen in hun dagelijks levensonderhoud.

 

Bankgegevens t.b.v. onze veldwerkers
Jac-Louis en Gijsbertha van Rooyen
Bankrekeningnummer: NL68 RABO 0109 1769 87
Ten name van: Light for the Children NL  
Onder vermelding van:
t.b.v. veldwerkers Fam. Van Rooyen

 

Ook kunt u onderstaande doneerknop
of QR code gebruiken

 

Onze hartelijke dank!