Pieter en Corina Schouten

Ja, ik ondersteun het werk van Pieter en Corina.
Met mijn gift help ik hen in hun dagelijks levensonderhoud.

 

Bankgegevens t.b.v. onze veldwerkers
Pieter en Corina Schouten


Bankrekeningnummer: NL33 RABO 0338 7223  94
Ten name van: Light for the Children NL  
Onder vermelding van:
t.b.v. veldwerkers Fam. Schouten

 

Ook kunt u onderstaande doneerknop
of QR code gebruiken

 

Onze hartelijke dank!