Contactformulier en contactgegevens

Contactformulier

Contactgegevens

Bezoekadres

G. Schouten
Spikhorst 5
3927 DC Renwoude
Tel. 06 - 1284 4590

Postadres

St. Light for the Children Nederland
Veenendaalseweg 46
6745 XL  De Klomp

Bankgegevens
NL68 RABO 0109 1769 87
T.n.v.: Light for the Children Nederland
Voor buitenlandse betalingen: 
BIC RABONL2U

KvK-nummer 5897 6566 
RSIN-nummer 8532 6337 1

Contactgegevens Jac-Louis en Gijsbertha 
Familie van Rooyen
P.O. Box 484
Gobabis, Namibia
e-mailadres: jaclouis@lightforthechildren.com
en gijsbertha@lightforthechildren.com

Bankgegevens t.b.v. onze veldwerkers
Jac-Louis en Gijsbertha van Rooijen
IBAN:  NL68 RABO 0109 1769 87
Ten name van: Light for the Children NL  
Onder vermelding van:
t.b.v. veldwerkers  Fam. Van Rooyen

Contactgegevens Kees en Linda Matze
Familie Matze
p/a Renes 125
3925 JW Scherpenzeel
e-mailadres: keesenlinda@lightforthechildren.nl

Bankgegevens t.b.v. onze veldwerkers
Kees en Linda Matze
IBAN: NL40 RABO 0314 6894 51
Ten name van: Light for the Children NL  
Onder vermelding van:
t.b.v. veldwerkers Fam. Matze

Contactgegevens TFC Kees en Linda Matze
Familie Ariessen
Renes 125
3925 JW Scherpenzeel
e-mailadres: tfcfam.matze@lightforthechildren.nl