Contactformulier en contactgegevens

 

Contactgegevens

Bezoekadres

G. Schouten
Spikhorst 5
3927 DC Renwoude
Tel. 06 - 1284 4590

Postadres

St. Light for the Children NL
Stadhouderslaan 40
3905 HD Veenendaal

Bankgegevens
IBAN  NL68 RABO 0109 1769 87
Ten name van: Light for the Children NL
Voor buitenlandse betalingen: 
BIC RABONL2U

KvK-nummer 5897 6566 
RSIN-nummer 8532 6337 1

Contactgegevens Jac-Louis en Gijsbertha 
Familie van Rooyen
P.O. Box 484
Gobabis, Namibia

Bankgegevens t.b.v. ondersteuning Jac-Louis en Gijsbertha
IBAN:  NL68 RABO 0109 1769 87
BIC:  RABONL2U
Ten name van: Light for the Children NL  
Onder vermelding van: t.b.v. Veldwerkers