Wijziging sponsorprogramma

mei 2021 - Sponsorprogramma in een nieuw jasje

De plannen om het sponsorprogramma anders te organiseren hebben inmiddels vaste vorm gekregen. Gijsbertha en Jac-Louis staan er niet meer alleen voor om alle kinderen de juiste tijd en aandacht te geven. De begeleiding van de kinderen gaat nu vooral via mentoren. Er zijn 4 mentoren gevonden die de juiste eigenschappen lijken te bezitten om kinderen te kunnen begeleiden. Ze komen zelf ook uit de lokale gemeenschap. Ze variëren in de leefijd van 21 tot 30 jaar.
Elke mentor heeft een paar keer in de week contact met elk kind om te horen hoe het gaat. De mentor wordt zo een vertrouwenspersoon voor hen. Ook het schoolwerk is een belangrijk onderdeel van de gesprekken. Jac-Louis en Gijsbertha hebben nauw contact met de mentoren en via hen horen ze hoe het met de kinderen gaat. Ze krijgen van hen ook de schoolrapporten. Ook zorgen ze ervoor dat 'hun' kinderen na een schoolvakantie weer terug gaan naar school.  
De afspraak met elk sponsorkind is dat zij elke zondagmiddag naar de zaal van de Light for the Children school toe komen. (Dit geldt niet voor de hostelkinderen, omdat zij ook in het weekend in hun hostel zijn.) Daar doen Jac-Louis en Gijsbertha gezamelijke activiteiten met hen. Wanneer er spullen zijn om uit te delen, zoals schoolspullen en winterkleding, ect., gebeurt dat ook. 
Alle mentoren zijn verplicht om elke zondagmiddag deel te nemen aan deze activiteiten. Op deze manier wordt er gebouwd aan de verhouding met elk kind en komen Jac-Louis en Gijsbertha er ook eerder achter hoe het met elk kind gaat en kunnen ze sneller problemen bij de kinderen zien aankomen en hopelijk voorkomen. Ze houden op deze manier ook beter overzicht en is het werk minder intensief.


Sponsor gevonden voor de mentoren
De mentoren krijgen voorlopig een vergoeding voor hun werk van € 30,00 per maand. Dit zijn vaste lasten. Daarom waren we op zoek naar mensen die een mentor zouden willen sponsoren. Met verwondering kunnen we u melden dat we die hebben gevonden. Eén sponsor neemt alle vier de mentoren voor zijn rekening. Heel hartelijk bedankt!