Verbouwing schoolkeuken gereed

December 2020

Op 7 september jl. kreeg het bestuur het verzoek van de Namibische stichting bij te dragen in de kosten van een aanzienlijke verbouwing van de schoolkeuken. Het vertrek waar het eten werd bereid werd te klein en was ook onpraktisch. Vandaar deze wens. Gelukkig konden wij als bestuur helpen, dankzij een kleine financiële reserve. De penningmeester heeft het bedrag (€ 2100, -) overgemaakt en al snel daarna is met de bouw begonnen. Inmiddels is de verbouwing gereed. Hieronder ziet u het resultaat.

Namens de kinderen en het personeel van de school aan alle gevers in Nederland: onze hartelijke dank!!!