Queen Sophia

Het project Queen Sofia
Sinds november 2016 geeft de stichting steun aan het project Queen Sofia in Otjiwarongo in Namibië. Deze uitbreiding van activiteiten is tot stand gekomen door een hulpvraag van Wolter Dijkstra en zijn vrouw Karlijn. Hieronder vertellen zij meer over zichzelf en hun project. Karlijn heeft zitting genomen in ons bestuur. Tevens is er voor dit op zichzelf staande project een bankrekening geopend.
De contactgegevens treft u aan onder Contact

Wolter en Karlijn vertellen over hun project
Wij zijn Wolter en Karlijn Dijkstra. In de zomer van 2016 zijn wij naar Namibië geweest. De eerste twee weken van onze reis hebben wij Chris en Jessie van Rooyen bezocht. Chris is de vader van Jac-Louis. Chris en Jessie wonen samen met hun gezin bij Queen Sofia. Dit project ligt tussen Outjo, Otjiwarongo en Otavi. Dit is een gebied waar 50 zwarte gezinnen leven. Op dit terrein staat een school, een kliniek, een hostel, en een kerk. Chris helpt de bevolking met het werken en onderhouden van vee, en Jessie geeft trainingen over de karakters van God. Elke periode staat er een karakter centraal zoals bijvoorbeeld ‘verantwoordelijkheid’ of ‘respect’. Op deze manier leert zij de bevolking verantwoordelijk  en met respect om te gaan met de bezittingen die zij daar hebben.
Wij hebben Chris en Jessie leren kennen als twee zeer liefdevolle mensen met een groot hart voor het werk dat zij doen, maar bovenal voor God. De bemoediging die zij ervaren voor dit werk is wat in Zacharia 4:6 staat: 'Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest zegt de Heere van de legermachten'.

Doelen
Er is veel armoede in het gebied. Chris en Jessie willen de bevolking graag helpen en hebben heel duidelijk de volgende doelen voor ogen: Leefomstandigheden - Leiderschap - Kinderen - Gezondheidszorg - Landbouw - Kleine ondernemingen en vaardigheden - Integriteit

Onze hulp
Chris en Jessie worden niet structureel financieel ondersteund. Wij willen hen daarom graag helpen. Dit is de reden dat wij ons hebben aangesloten bij Stichting Light for the Children NL. Op deze manier zijn giften die wij naar Chris en Jessie sturen voor hun project ook aftrekbaar van de belasting.

Door de financiële ondersteuning die we inmiddels hebben gekregen van sponsoren, is het gelukt om een groentetuin te realiseren op het terrein van Queen Sofia. Ook is er een conciërge in dienst genomen die onder andere de verantwoordelijkheid heeft over de groententuin. Op deze manier leert de bevolking om zelfvoorzienend te worden. Voor de kleuterschool is er inmiddels een geschoolde leerkracht in dienst genomen. Op deze manier krijgen de kinderen goed onderwijs. 

In overleg met onze veldwerkers wordt steeds bekeken wat de hoogste prioriteit heeft. Stap voor stap werken wij samen aan de gestelde doelen. Helpt en/of bidt u mee?