Opbrengst onlinecollecte

Opbrengst online collecte in december 2020
In december is er een online collecte georganiseerd. Om hier bekendheid aan te geven zijn er huis-aan-huis flyers bezorgd in Renswoude, Oene en gedeeltelijk in Veenendaal. Op de flyers stonden de bankgegevens en een QR-code. Ook hebben we een artikel geplaatst in diverse kranten. Daarnaast is er ook een websitepagina voor dit doel gemaakt. Een link naar deze pagina werd op social media verspreid. Ook zijn er brieven naar de plaatselijke ondernemers gebracht/verstuurd om te vragen het werk in Gobabis te steunen. De respons op de flyers was matig; gelukkig gaven de plaatselijke ondernemers wel gehoor aan de oproep. Ook kwamen er mooie giften binnen via de websitepagina. Uiteindelijk kon de penningmeester het mooie bedrag van ruim € 2.906,- bijschrijven. Begin januari kwamen nog diverse giften binnen van bij elkaar € 800,-. Hiermee kwam de totaalopbrengst op € 3706,-.

 

Alle gevers onze hartelijke dank!
Ook namens Jac-Louis en Gijsbertha
en de kinderen in Gobabis

 

           Light for the Children in beeld